aaa


 
Bedrijventerrein Reubenberg (Swalmen)
Bedrijvenvereniging/ BIZ Swalmen

Bestuur Bedrijvenvereniging Swalmen

Dhr. Erik Poels (Merpo), voorzitter
Dhr. Frank Verkoijen (Kubus), penningmeester
Dhr. Ferd Geisler (Schilder & Onderhoudswerken Ferd Geisler), bestuurslid
Dhr. Steven van Lier (Sportcentrum Swalmen), bestuurslid

Mw. Janine Rissenbeek, bedrijventerreinmanager


Tot  BIZ Swalmen behoren bedrijventerrein Reubenberg, alsmede het gedeelte Hollestraat, Breden Ars, Sationsstraat en Kruiskamp.

Het bedrijventerrein is gelegen aan de Noordzijde van Swalmen, aan de Rijksweg Noord (N271).  Op enkele kilometers afstand is een aansluiting op de A73, de snelwegverbinding van Venlo via Roermond naar de A2. Op het terrein zijn ongeveer 75 bedrijven gevestigd, waaronder logistieke bedrijven, maakindustrie en (groot)handelsbedrijven.

Op het terrein is nog ongeveer 0,5 hectare uitgeefbaar.

 

Parkeerbeleid vrachtwagens gemeente Roermond
In Roermond is het binnen de bebouwde kom verboden te parkeren met grote voertuigen op werkdagen tussen 18:00 uur 's avonds en 08:00 uur 's ochtends en op weekenddagen de gehele dag.
Onder een groot voertuig wordt verstaan een voertuig dat hoger is dan 2,40 meter of langer is dan 6,00 meter. Op enkele wegen op bedrijventerreinen mogen grote voertuigen wel parkeren.
Klik hier voor het hele bericht.
Voor een situatietekening klik hier.

 

BedrijvenInvesteringsZone (BIZ)
link: Overzichtskaart BIZ-gebied Swalmen
link: Concept BIZ plan Swalmen 2016

Bekijk het gehele foto-album >