aaa

Nieuws

 
Vrijdag 17 November 17
Bijeenkomst veiligheidsfunctionarissen Roerstreek

In de middag van 24 oktober werd op bedrijventerrein Roerstreek de  workshop “Samen Veiliger” georganiseerd voor de veiligheidsfunctionarissen van de bedrijven op het terrein. Op Roerstreek zijn ruim honderd bedrijven gevestigd waarvan een groot aantal in de maakindustrie, logistiek en groothandel.

Ondanks de vele inspanningen van bedrijven op het gebied van (interne) veiligheid bestaat de kans op het ontstaan van een calamiteit (bedrijfsongeval, brand, geweldsituatie).

Onderlinge samenwerking, bewustwording en goede communicatie helpt om de schade te beperken. De workshop had als doel elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren in geval van calamiteiten en om samen te werken aan een veilige werkomgeving.
Lees meer >

 
Maandag 27 November 17
Slim energienet houdt Roermond warm Ún klimaatneutraal

Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Lokale en regionale stakeholders onderzoeken daarvoor de haalbaarheid van het ontwikkelen van een slim energienet in de gebouwde omgeving. Dit net moet gaan voorzien in de warmte- en koudebehoefte voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente Roermond. Doordat alle betrokken partijen de intentieverklaring ondertekend hebben, is er in een vroegtijdig stadium draagvlak gecreëerd voor het realiseren van dit energienet tussen zowel de aanbieder van lage temperatuur restwarmte en de potentiële afnemers. Het haalbaarheidsonderzoek wordt op 1 maart 2018 afgerond.

Lees hier het hele persbericht.

 
Maandag 20 November 17
Mantelzorg raakt ook bedrijven in Roermond

Ongeveer 1 op de 5 mantelzorgers combineert het zorgen voor een naaste met werk. En hun aantal neemt toe. Hoe raakt dit bedrijven in Roermond? En welke rol willen werkgevers in Roermond innemen als het gaat om mantelzorg? Daarover ging wethouder Marianne Smitsmans donderdag 16 november in gesprek met bedrijven uit Roermond. En het bleef niet bij dit gesprek. Meer dan 10 bedrijven gaan concreet aan de slag om binnen het eigen bedrijf meer aandacht te geven aan de combinatie werk en mantelzorg.

Lees hier het hele bericht http://www.roermond.nl/?id=135528

 
Vrijdag 17 November 17
Ledenvergadering Merum

Op woensdag 8 november vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de bedrijvenvereniging en BIZ Merum. Voor de vergadering hadden zich 21 ondernemers aangemeld.

De vergadering werd geopend door voorzitter Tom Loven met een welkom aan alle aanwezigen. Vervolgens werd kort het programma uiteengezet.

Voor de helderheid werd door de voorzitter een toelichting gegeven op het verschil tussen de vereniging en de BIZ. Ook de mogelijkheid voor bedrijven, die formeel niet binnen de BIZ vallen, om vrijwillig lid te zijn werd besproken. Deze bedrijven zullen jaarlijks een factuur ontvangen en kunnen vervolgens deelnemen aan de activiteiten.
Lees meer >

 
Maandag 16 Oktober 17
Ondermijning bedreigt onze samenleving
Bijna een kwart van de burgemeesters in Nederland wordt bedreigd. In ons land beslaat drugs gerelateerd  crimineel geld circa 25-30 miljard euro op jaarbasis. In Tilburg is de hennepindustrie de grootste tak van nijverheid. Nederland is een narcostaat, topexporteur van hennep en chemische drugs. Het zijn schokkende cijfers en feiten over ondermijning, opgetekend  door journalist Jan Tromp en hoogleraar bestuurskunde Tilburg University, Pieter Tops in hun onthutsende boek  ‘De achterkant van Nederland, hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken.’   Drugsgerelateerde criminaliteit is allang ingebed in onze sociale structuur. Accepteren we dat? Is dit het nieuwe normaal?

Jan Tromp is te gast tijdens de openingsbijeenkomst van de Week van de Veiligheid in Limburg op maandag 9 oktober jl. in het ECI gebouw in Roermond. Georganiseerd door PVO Limburg, Platvorm Veilig Ondernemen.
Lees meer >

Pagina 8 / 11
« < 6 7 8 9 10 > »