aaa

Nieuws

 
Dinsdag 28 November 17
Workshop 'Water voor Later'

In tijden van klimaatverandering is de overlast door regen of juist het gebrek eraan groter dan ooit. Wat kunt u als ondernemer doen om dit te voorkomen middels “Water voor Later”?

Parkmanagement Midden-Limburg en Venlo organiseerden voor de ondernemers in Roermond op 23 november een interactieve workshop rondom dit thema. 


Lees meer >

 
Vrijdag 17 November 17
Bijeenkomst veiligheidsfunctionarissen Roerstreek

In de middag van 24 oktober werd op bedrijventerrein Roerstreek de  workshop “Samen Veiliger” georganiseerd voor de veiligheidsfunctionarissen van de bedrijven op het terrein. Op Roerstreek zijn ruim honderd bedrijven gevestigd waarvan een groot aantal in de maakindustrie, logistiek en groothandel.

Ondanks de vele inspanningen van bedrijven op het gebied van (interne) veiligheid bestaat de kans op het ontstaan van een calamiteit (bedrijfsongeval, brand, geweldsituatie).

Onderlinge samenwerking, bewustwording en goede communicatie helpt om de schade te beperken. De workshop had als doel elkaar beter te leren kennen, van elkaar te leren in geval van calamiteiten en om samen te werken aan een veilige werkomgeving.
Lees meer >

 
Maandag 27 November 17
Slim energienet houdt Roermond warm Ún klimaatneutraal

Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Lokale en regionale stakeholders onderzoeken daarvoor de haalbaarheid van het ontwikkelen van een slim energienet in de gebouwde omgeving. Dit net moet gaan voorzien in de warmte- en koudebehoefte voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente Roermond. Doordat alle betrokken partijen de intentieverklaring ondertekend hebben, is er in een vroegtijdig stadium draagvlak gecreëerd voor het realiseren van dit energienet tussen zowel de aanbieder van lage temperatuur restwarmte en de potentiële afnemers. Het haalbaarheidsonderzoek wordt op 1 maart 2018 afgerond.

Lees hier het hele persbericht.

 
Maandag 20 November 17
Mantelzorg raakt ook bedrijven in Roermond

Ongeveer 1 op de 5 mantelzorgers combineert het zorgen voor een naaste met werk. En hun aantal neemt toe. Hoe raakt dit bedrijven in Roermond? En welke rol willen werkgevers in Roermond innemen als het gaat om mantelzorg? Daarover ging wethouder Marianne Smitsmans donderdag 16 november in gesprek met bedrijven uit Roermond. En het bleef niet bij dit gesprek. Meer dan 10 bedrijven gaan concreet aan de slag om binnen het eigen bedrijf meer aandacht te geven aan de combinatie werk en mantelzorg.

Lees hier het hele bericht http://www.roermond.nl/?id=135528

 
Vrijdag 17 November 17
Ledenvergadering Merum

Op woensdag 8 november vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de bedrijvenvereniging en BIZ Merum. Voor de vergadering hadden zich 21 ondernemers aangemeld.

De vergadering werd geopend door voorzitter Tom Loven met een welkom aan alle aanwezigen. Vervolgens werd kort het programma uiteengezet.

Voor de helderheid werd door de voorzitter een toelichting gegeven op het verschil tussen de vereniging en de BIZ. Ook de mogelijkheid voor bedrijven, die formeel niet binnen de BIZ vallen, om vrijwillig lid te zijn werd besproken. Deze bedrijven zullen jaarlijks een factuur ontvangen en kunnen vervolgens deelnemen aan de activiteiten.
Lees meer >


Pagina 4 / 9
« < 2 3 4 5 6 > »