aaa

Nieuws

 
Donderdag 29 November 18
Noodsignaal A67 door bedrijfsleven

Noodsignaal A67 door bedrijfsleven

evofenedex, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) dringen er bij de Tweede Kamer op aan te kiezen voor een verbreding van de A67 naar 2x3-rijstroken tussen Leenderheide en Asten. Uit de jaarlijkse Economische Wegwijzer van TLN en evofenedex blijkt dat de verlieskosten voor het bedrijfsleven op de A67 5,2 miljoen euro bedragen. Dit toont volgens het bedrijfsleven aan dat er robuuste maatregelen genomen moeten worden tussen Geldrop en Asten en rondom knooppunt Zaarderheiken (Venlo).
Lees meer >

 
Donderdag 29 November 18
Planning Reconstructie N280

Plan­ning werk­zaam­he­den

De reconstructie van de N280 wordt uitgevoerd door “Werkend Hardt”. Dit is de titel van de aannemerscombinatie van Heijmans Infra en Ploegam. De werkzaamheden aan de weg vinden plaats in zeven fasen.

Een fase kan uit meerdere deelfasen bestaan. Gefaseerd werken heeft als voordeel dat er slechts op enkele locaties tegelijkertijd gewerkt wordt. Bovendien kunnen zo tijdelijke of nieuwe verbindingen gecreëerd en in gebruik worden genomen, voordat op een andere locatie gestart wordt. Zo blijven bewoners, bezoekers en bedrijven bereikbaar en houden we Roermond en omgeving leefbaar tijdens de bouw.
Lees meer >

 
Dinsdag 30 Oktober 18
Jaarvergadering Merum

Op 2 oktober vond de jaarvergadering van BIZ  Merum plaats. De ondernemers waren deze keer te gast bij het prachtige nieuwe en duurzame kantoor van Numidia.

De vergadering werd om 17.30 uur geopend door de voorzitter.

Tijdens de jaarvergadering in 2017 was een oproep gedaan aan ondernemers om zitting te nemen in het bestuur. De voorzitter informeerde de aanwezigen dat met ingang van heden hijzelf en Carl Huijskens uit het bestuur treden. Inmiddels zijn Nathalie Timmermans ( Westrom ) en Andy Vintcent ( Novisec ) bereid gevonden het bestuur weer compleet te maken.

De samenstelling is nu als volgt:
Jack Hannen      voorzitter
Peter Scheers   penningmeester
Nathalie Timmermans
Lars van Engelen
Astrid Damen
Andy Vintcent

Lees meer >

 
Maandag 14 Mei 18
AVG wet voor ondernemers en bedrijven

Met een privacyverklaring alleen, zoals het soms lijkt als je op AVG googelt, ben je er als ondernemer nog lang niet. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een zeer complexe wetgeving die ingrijpt op alle processen met persoonsgegevens, bij álle ondernemers.
Klik hier voor meer informatie.

 
Donderdag 26 Juli 18
Parkmanagement BV organiseert bijeenkomst over overlast door water en hitte

De 60e zomerse dag!

Nu is er nog schaduw en koelte door de bomen maar wat als de blaadjes er allemáál zijn afgevallen?

Bijeenkomsten over overlast door water en hitte in Venlo en Roermond gemist? Wat hebben de ondernemers tijdens deze bijeenkomst en workshop onderzocht en samen besloten? 

Lees nu het artikel hierover in het zojuist verschenen magazine van Ondernemend Venlo.

 Pagina 3 / 9
« < 1 2 3 4 5 > »