aaa

 
Dinsdag 30 Oktober 18
Jaarvergadering Merum

Op 2 oktober vond de jaarvergadering van BIZ  Merum plaats. De ondernemers waren deze keer te gast bij het prachtige nieuwe en duurzame kantoor van Numidia.

De vergadering werd om 17.30 uur geopend door de voorzitter.

Tijdens de jaarvergadering in 2017 was een oproep gedaan aan ondernemers om zitting te nemen in het bestuur. De voorzitter informeerde de aanwezigen dat met ingang van heden hijzelf en Carl Huijskens uit het bestuur treden. Inmiddels zijn Nathalie Timmermans ( Westrom ) en Andy Vintcent ( Novisec ) bereid gevonden het bestuur weer compleet te maken.

De samenstelling is nu als volgt:
Jack Hannen      voorzitter
Peter Scheers   penningmeester
Nathalie Timmermans
Lars van Engelen
Astrid Damen
Andy Vintcent

Vervolgd werd met een uiteenzetting van het jaarverslag 2017 door de penningmeester. Zoals gebruikelijk werd een toelichting gegeven op de financiën van de BIZ en van de bedrijvenvereniging Merum.

Aan de orde kwam de vrijwillige deelname van enkele bedrijven die in een verzamelgebouw zijn gevestigd. Zij ontvangen een factuur voor 75 euro per jaar.

De parkmanager gaf een terugblik op de activiteiten welke het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Naast informele bijeenkomsten is er aandacht besteed aan actuele onderwerpen zoals wateroverlast, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

Gesproken werd over de wens van Keyport om meer bekendheid te kunnen geven over hun projecten. Deze kunnen voor ondernemers interessant zijn.

De overkoepelende nieuwjaarsborrel 2019 zal op terrein Merum worden georganiseerd. Deze is voor de ondernemers van alle aangesloten terreinen, er zal geen separate bijeenkomst voor alleen de ondernemers Merum georganiseerd worden. De locatie is nog niet bekend.

Vermeld wordt dat Koenen & Co een kavel heeft gekocht aan Boven de Wolfskuil en hier een kantoorpand zal gaan realiseren.

Het officiële gedeelte wordt afgesloten met een rondvraag. C. Bosch maakt gebruik van de gelegenheid te melden dat OML is verhuisd van de binnenstad naar een ruimte in de Roerpoort.

Afsluitend neemt de penningmeester het woord en dankt de aftredende bestuursleden met een mooi woordje en een bijbehorende attentie. 

In het tweede gedeelte van de bijeenkomst maken de aanwezigen middels een presentatie door Han van Hagen  kennis met het Numidia. Een prachtig en succesvol bedrijf met mooie doelstellingen. De aanwezigen waren zeer onder de indruk van het verhaal achter het bedrijf en de “Numidians “.

De avond werd afgesloten met een drankje en een heerlijk Marokkaans  buffet, aangeboden door Numidia. Nogmaals hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst!