aaa

 
Maandag 25 Juni 18
Jaarvergadering en wijnproeven

Donderdag 21 juni, de langste dag van het jaar, werd op bedrijventerrein Roerstreek de jaarvergadering georganiseerd. Voor het officiële gedeelte waren de ondernemers te gast bij Donkergroen op Roerstreek Zuid.

De agenda van de vergadering bestond uit een terugblik op de activiteiten van het afgelopen jaar en een verantwoording over de financiën 2017. Een oproep voor een deelnemer voor de kascontrole leverde direct resultaat op. De stukken worden dus op korte termijn gecontroleerd.

Tevens werd een oproep gedaan aan ondernemers om deel te nemen aan de werkgroep Veiligheid, een activiteit samen met politie, brandweer en gemeente om samen te werken op het gebied van veiligheid. Voor ondernemers levert deelname vaak geheel nieuwe inzichten en ervaringen op.

In verband met het terug treden van de penningmeester is er per 1 januari een bestuursfunctie vacant. Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie en/of deelname in de werkgroep veiligheid? Neem dan gerust contact op met de parkmanager.

Nadat de vergadering werd afgesloten met de rondvraag verplaatste het gezelschap zich naar het natuurgebied grenzend aan het bedrijfsterrein. In een mooie groene omgeving en gadegeslagen door nieuwsgierige Schotse hooglanders werd de avond vervolgd met het proeven van heerlijke wijnen van Cavino Wines. Een prima afsluiting!