aaa

 
Donderdag 7 Juni 18
Parkmanagement spreekt met minister over wateroverlast op bedrijventerreinen

Minister Cora van Nieuwenhuizen, Patrick van der Broeck, dijkgraaf van het Waterschap Limburg en vertegenwoordigers van de provincie Limburg bezochten met een delegatie de plaats Meerssen in verband met de wateroverlast die recentelijk deze plaats trof.

Parkmanagement werd hierbij uitgenodigd om de situatie op de bedrijventerreinen toe te lichten. Tevens werd er aandacht geschonken aan de bijeenkomst 'Water voor Later', welke afgelopen november gehouden werd in Roermond. In Venlo zal op 28 juni deze bijeenkomst plaatsvinden in Venlo. De ondernemers van de bedrijventerreinen kunnen gratis deelnemen aan een workshop waarbij ze kunnen inzoomen op hun eigen situatie bij wateroverlast.

Mifa Aluminium nam tijdens de vorige bijeenkomst het initiatief om samen met studenten aan de Hogeschool van Hal Larenstein de situatie aan de Rijnaakkade en omgeving te onderzoeken en te kijken naar mogelijke oplossingen.

Dhr. Koel van Mifa Aluminium gaf samen met Lidy Rutten, Parkmanager voor Ondernemend Venlo uitleg over de situatie tijdens wateroverlast op de bedrijventerreinen . Tevens werd de workshop besproken; een goed idee vond minister Cora van Nieuwenhuizen en zij wenste ons dan ook veel succes. 

Tijdens de bijeenkomst 'Water voor Later' op 28 juni zal Mifa Aluminium de resultaten van de studenten presenteren. De bijeenkomst is gratis voor ondernemers op bedrijventerreinen. Mocht u nog geen uitnodiging ontvangen hebben, neem dan contact op met uw parkmanagers Janine Rissenbeek of Lidy Rutten.

Er zal ook een 'watermarkt' zijn met ondernemers die allerlei oplossingen bieden voor wateroverlast en hoe het water vast te kunnen houden (voor later in drogere tijden). Een delegatie van ondernemers uit Meerssen zal tijdens de bijeenkomst aanwezig zijn: zij zijn heel geïnteresseerd. Op deze manier kan Parkmanagement ook hulp bieden aan bedrijven, die buiten ons gebied gevestigd zijn. Een heel mooi succes!